Advertentieindex
Image default
Bedrijven

Premies Voor Dakwerken in Mechelen

 Premies Voor Dakwerken in Mechelen

Als dakwerker in de Antwerpse omgeving voeren wij vaak werken uit in de mooie stad Mechelen. Mechelen zet ook in op het halen van klimaatneutrale doelstellingen en biedt daarom steun aan zowel ondernemers als particulieren. Hieronder een kort overzicht van de verschillende soorten lokale premies van Stad Mechelen.

1. Groendaken in Mechelen voor Particulieren

Stad Mechelen zet volop in op groen & het milieubewuste en investeert daarom ook meein Groendaken.

Een groendak heeft verschillende voordelen. Voor het huis en voor de stad. Een groendak zorgt namelijk voor:

 • Absorbeert regenwater
 • Zorgt voor schonere lucht in de omgeving
 • Vermindert omgevingsgeluid buiten en binnen
 • Verlengt levensduur dak
 • Verhoogt biodiversiteit
 • Creëert brandwerende laag 
 • Erosiewering

Voorwaarden: Enkel particuliere aanvragers kunnen de premie aanvragen (geen rechtspersonen), de minimale oppervlakte van het groendak bedraagt 6 m2.

Premiebedragen: De premie bedraagt maximum 31,00 euro per m² groendak dat wordt aangelegd. Een intensief groendak of daktuin komt niet in aanmerking voor de premie. 

2. Premie Kernversterkend Renoveren voor Bedrijven

De stad Mechelen verleent een premie voor ‘kernversterkend renoveren’ aan eigenaars of huurders van handelspanden gelegen in het kernwinkelgebied van Mechelen. De premie heeft als doelstelling het aantal kwaliteitsvolle handelspanden te verhogen door:

 • handelspanden te creëren met een grotere oppervlakte
 • bovenliggende leegstaande ruimtes een nieuwe invulling te geven met ruimte voor wonen, kantoren of recreatie (geen stockageruimte)

Premiebedragen: De premie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 80% van de uitvoeringskosten met een maximale terugbetaling van: a. € 8 000 voor het samenvoegen van 2 of meerdere handelspanden. b. € 10 000 voor het gebruiksklaar maken van de bovenliggende etage(s). Daarnaast zijn er ook nog aanvullende premies die kunnen toegekend worden.

3. Vul aan met andere premies

Naast de gemeentelijke premies kan je voor jouw dakwerken ook aanspraak maken op andere premies een kort overzicht:

 • Subsidie dakisolatie, een vergoeding van € 4/m² euro per vierkante meter bij plaatsing door een aannemer.
 • Overkoepelende Rennovatiepremie (20% tot 30% van de goedgekeurde facturen)
 • Verlaagd BTW-tarief bij dakrenovatie (6%)

Laat je dakwerken uitvoeren door een dakwerken expert regio Mechelen! Antwerpse Algemene Dakwerken kan jouw een correcte schatting geven van de uit te voeren werken, alsook u bijstaan met de aanvraag van verschillende premies. 

https://aa-dakwerken.be/dakwerken-mechelen