Advertentieindex
Image default
Vervoer en transport

Hoe noppenfolie recyclen?

Noppenfolie wordt over de hele wereld gebruikt voor het inpakken van pakketjes en bij verhuizingen voor het beschermen van meubels. Vrijwel alle noppenfolie wordt maar één keer gebruikt en daarna weggegooid. Dat levert natuurlijk een enorme berg aan afval op! Helaas wordt plastic in veel gevallen verbrand waardoor er veel giftige stoffen in de lucht komen. Daarnaast is olie de basis voor het maken van noppenfolie en andere LDPE producten. Er komt daarom steeds meer vraag naar gerecyclede noppenfolie. Maar hoe maken ze dat eigenlijk?

Twee soorten recycling

Het recyclen van noppenfolie, en LDPE in het algemeen, kan op twee manieren gebeuren. Mechanisch recyclen en chemisch recyclen. Dit zijn twee hele verschillende manieren van plastic recyclen, ieder met hun eigen voor- en nadelen.

Mechanisch recyclen

Bij mechanisch recyclen wordt plastic afval verwerkt tot andere producten. Noppenfolie die je weggooit wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het maken van tuinmeubilair of aanrechtbladen. Wanneer een bedrijf veel noppenfolie gebruikt en het restmateriaal verzamelt kan dit mechanisch vermalen en vervolgens omgesmolten worden tot granulaat. De

Mechanisch recyclen is vooral geschikt voor schone afvalstromen. Vervuild LDPE dat is gemengd met andere stoffen verminderd de kwaliteit van de producten die ervan worden gemaakt. Om die reden is mechanisch recyclen minder geschikt voor plastic dat uit minder goed gescheiden afvalstromen zoals huishoudens komt.

Chemisch recyclen

Chemisch recyclen is tot nu toe een vrij onderbelicht proces gebleven. Op dit moment wordt slechts 15% van het restplastic chemisch gerecycled. En dat gebeurt eigenlijk alleen door grote bedrijven die de middelen en faciliteiten hebben om dit te doen. Bij chemisch recyclen worden plastics op bouwsteenniveau afgebroken zodat er compleet nieuwe kunststoffen van gemaakt kunnen worden. technisch gezien kan op deze manier veel meer plastic gerecycled worden dan met mechanisch recyclen. Er is veel belangstelling voor chemisch recyclen maar op dit moment is het nog te duur en technisch ingewikkeld om dit op grote schaal in te zetten.

Voorwaarden voor het recyclen van noppenfolie

Om noppenfolie te recyclen is het belangrijk dat dit niet wordt vermengd met andere materialen zoals schuim of aluminiumfolie. Het moet ook apart ingezameld worden. voor veel huishoudens is dit lastig maar met name grote verpakkingsbedrijven kunnen echt het verschil maken bij het recyclen van noppenfolie.

Hoe bevorderen we het recyclen van noppenfolie?

Op dit moment wordt het gros van plastic afvalmateriaal nog mechanisch gerecycled. In huishoudens is dit ongeveer 50%. In totaal wordt ongeveer 20% van ons plastic afval, huishoudelijk en bedrijfsafval, gerecycled. En voor het maken van gerecyclede noppenfolie is het belangrijk dat dit niet vermengd wordt met ander materiaal. Het is daarom belangrijk dat noppenfolie zoveel mogelijk verzameld wordt op één plek en in grote hoeveelheden gerecycled wordt. Voor huishoudens kan dit bereikt worden door bijvoorbeeld statiegeld te bieden voor noppenfolie in bepaalde hoeveelheden.