Advertentieindex
Image default
Zakelijk

Kenmerken van de Cursus ondernemingsraad

 

Voor veel mensen is het opgeven voor een Cursus ondernemingsraad iets wat ze met frisse tegenzin doen. Want waarom een cursus volgen als ik al in de raad zit? Welnu, het doel is tweeledig. Ten eerste helpt het uzelf uw ideeën en meningen beter weer te geven. Ten tweede helpt het anderen: zij zullen u eerder begrijpen. Een Cursus ondernemingsraad leert u uw gedachten hardop uit te spreken, opdat anderen (werknemers en werkgevers) uw denkprocessen beter begrijpen. Het hieraan werken is meer dan eens de sleutel gebleken in het oplossen van een stroeve verhouding.

De Cursus ondernemingsraad en arbeidsomstandigheden

Welke arbeidsomstandigheden wel en welke niet door de beugel kunnen, valt niet zwart op wit aan te geven. Een Cursus ondernemingsraad leert u dat er een zeker schemergebied bestaat. Om toch over en weer duidelijkheid te krijgen, is het maken van duidelijke afspraken een goed idee. De werkgever weet dit na het deelnemen aan een Cursus ondernemingsraad. Maar ook de zijde van de werknemers is erbij gebaat. Deze kant accepteert eerder bepaalde ‘onvolkomenheden’ als er andere, meer gunstige dingen tegenover staan. Door het maken van heldere afspraken worden misverstanden telkens weer voorkomen.

Gelijke behandeling

Een punt waarop een Cursus ondernemingsraad niet zal bijdragen aan de flexibiliteit zoals in de vorige paragraaf geschetst, is de gelijke behandeling. Mannen en vrouwen moeten dezelfde arbeidsomstandigheden hebben en hetzelfde loon. De ondernemingsraad heeft hierin zeker een rol, want hij kan eventuele ongelijkheden aankaarten bij de werkgever. De Cursus ondernemingsraad leert u hoe u dit het beste aan kunt pakken. Rechtstreekse confrontatie moet nooit het eerste middel van keuze zijn. Een goed gesprek en het fijntjes wijzen op de regels is al een veel betere eerste stap. Laat u niet misleiden door wat de werkgever zegt, maar check de regels zelf.

https://www.academy4-or.nl/or-trainingen/training-or-basis/