Advertentieindex
Image default
Management

Groep gericht leidinggeven op afstand, disc en feedback helpen het team

Leidinggeven op afstand

Leidinggeven op afstand is in de kern hetzelfde als leidinggeven op de vloer. Alhoewel, is dat wel zo? Voor de zowel de leidinggevende als de medewerkers alsook voor het team in zijn totaal is er nogal wat anders. Doordat we niet meer met elkaar dagelijks samenwerken verandert de rol van een leidinggevende wel degelijk. Ook de medewerker gaat anders te werk. Informeel overleg is immers minder van toepassing. Hoe bewaar je met leidinggeven op afstand toch de binding met je team? Hier zijn enkele mogelijkheden voor. Zoals elkaar regelmatig feedback geven over de bijdrage aan het team. Leidinggeven op afstand wordt daarmee veel meer groep gericht leidinggeven.

Training feedback geven voor team

Feedback geven is op afstand hetzelfde als dat we fysiek zouden doen. Het gaat erom dat je elkaar helpt de eigen bedrage aan het team te vergroten, opdat een optimale teamperformance wordt bereikt. Maar, als leidinggevende heb je nooit gestimuleerd om feedback te geven aan elkaar? Hoe implementeer je dit als je team op afstand werkt? Hiervoor is het slim om dit te faciliteren middels een training feedback geven. Met een training feedback geven leren de deelnemers met respect elkaar feedback te geven. Want, respect hebben voor elkaars eigenschappen is een belangrijke fundamentele pijler onder feedback geven in een team. Hoe maak je deze eigenschappen dan zichtbaar? Een mooie methode om karakters zichtbaar te maken de DISC methodiek.

DISC training met team

Met een DISC training met het team krijgen de deelnemers inzicht in zichzelf en in de andere teamleden. Een DISC training brengt het team in kaart, zowel hoe het acteert onder gunstige als ongunstige omstandigheden. Deze dynamiek is interessant om te herkennen, omdat dit de invloed van het team op het individuele gedrag zichtbaar maakt. Met een disc training met het team, kun je dan de vraag de vraag centraal stellen: wat is precies mijn bijdrage aan het team om tot een optimale teamperformance te komen? De verbeterpunten kun je dan vervolgens borgen met de aangeleerde feedback methode,  aangeleerd tijdens de training feedback geven.

https://keyimprovement.nl/